Kwartiermaken in het sociale domein: hype of vak?

Op woensdag 15 oktober is er weer een bijeenkomst van het participatiegilde, een vakgroep die zich bezig houdt met vraagstukken rondom burgerparticipatie. Het thema van die avond is: Kwartiermaken in het sociale domein: hype of vak?

Op die vraag willen we antwoorden vinden tijdens de komende bijeenkomst van het Participatiegilde Deventer. Graag doen we dat samen met jullie.  Iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp mag meepraten.

Meer informatie en aanmelden