De Fabriek 2.0 Ontwikkelnieuws

In september 2015 bestond De Fabriek 5 jaar. Dit eerste lustrum is door de deelnemers goed gevierd. Naast feest werd toen ook een behoefte merkbaar. Een behoefte om onszelf en onze Fabriek anders en nog beter te organiseren. In het afgelopen kwartaal hebben daarom 7 Fabriekers een paar keer bij elkaar gezeten.

Daarbij is overigens nog op te merken dat nut en noodzaak ook gedicteerd worden door het bereiken in 2016 van de maximale termijn van het huurcontract voor ons huidige onderkomen. Wij moeten vòòr 1 maart bij de verhuurder aangeven of wij ons huurcontract willen verlengen.

Zoals gezegd, in de schermutselingen van de 7 bijeen getrommelde Fabriekers was het uitdrukkelijke doel om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een verbeterde versie van De Fabriek.

De eerste bevindingen werden na afloop van het Kerstontbijt op 18 december in De Fabriek in dialoog met alle aanwezigen gedeeld. Rode draad in deze bespreking was een blik op de oorspronkelijke bedoeling van De Fabriek (zie de banner in het raam) en een doorkijk naar hoe we daar vanaf nu met z’n allen mee verder willen gaan. Wat zijn de wensen en verwachtingen van de deelnemers en past dat als grote gemene deler op hoe we het nu doen ?

In die vruchtbare dialoog is vanuit de aanwezigen een vijftal betrokken deelnemers opgestaan om op korte termijn een goed doordacht plan te maken. Wat zijn de ingrediënten en wat is het recept om tot een goed werkbare De Fabriek 2.0 te komen ?

Deze ploeg van 5 deelnemers streeft er naar om rond 21 januari met een eerste editie van het werkplan te komen.

Deelnemer van De Fabriek ?!

Zoals je weet staat van alle deelnemers een persoonlijk profiel met foto op de website.

Tenminste, van de meesten. Om het onszelf èn anderen makkelijk te maken om te weten wie je bent en vooral ook waarvan je bent, vragen wij diegenen die dat niet compleet op orde hebben het volgende. Wil je als de gesmeerde bliksem zorgen voor het volledig maken van je profiel ?

Ook al omdat wij in het De Fabriek 2.0 tijdperk waarschijnlijk een veel prominentere plaats gaan reserveren voor onze deelnemers. Meer zicht en gerichte aandacht voor de deelnemers en hun expertise en wat minder aan onze locatie.

ConnAct!

Naast de inhouse activiteiten en ontwikkelingen in De Fabriek loopt ook op het andere spoor de ontwikkeling en inrichting van ConnAct! (als plattegrond voor samenwerking  en kennisdeling in de regio Stedendriehoek) gewoon door.

Om te borgen dat we op twee fronten aan het werk blijven zonder deze ontwikkelingen door elkaar te halen, is voor ConnAct! gekozen om een ruimte in het voormalige Essentgebouw bij de sluis aan de Zutphenseweg 6 te betrekken. Die werkruimte is door Fabriekers als ConnAct!er te gebruiken. Dan zit je bovendien midden in een gebouw dat inmiddels (b)lijkt vol te stromen met allerlei nieuwe business en initiatieven.

Jij kan er bovendien iedere dinsdagochtend vanaf 10.30 uur ruim anderhalf uur met ons samenwerken aan het in elkaar zetten en oppoetsen van ConnAct! en daarna om 12.15 uur voor € 3,00 aanschuiven bij de wekelijkse lunch voor gebruikers en aanloop. Doen !

Voor een impressie kan je alvast een kijkje nemen op de website van Living Green.