De Fabriek 2.0 Ontwikkelingen deel II

In september 2015 bestond De Fabriek 5 jaar. De Fabriek is in het leven geroepen als werkhuis voor ontmoetingen, samenwerking en kennisdeling in Deventer.

Na die 5 jaar was er binnen De Fabriek als groep professionals een behoefte merkbaar om het reilen en zeilen in De Fabriek als onderkomen èn als groep op een andere manier te gaan runnen. Tot dat moment was er sprake van een bestuur dat alle voorkomende taken en verantwoordelijkheden op algemeen bekende en vooral goede wijze beheerde.

De groep en het driekoppige bestuur werden echter geconfronteerd met het vertrek van twee bestuurders en de derde overgebleven bestuurder wil graag verder ondernemen met het nieuwe platform ConnAct!
Er bleken niet voldoende nieuwe bestuurders beschikbaar of bereid en een crisis omtrent het voortbestaan van De Fabriek leek aanstaande.

Sinds het afgelopen najaar hebben twee groepjes betrokken Fabriekers zich bezig gehouden met het thema Toekomst. Tijdens ons laatste Kerstontbijt werd besloten dat we op dit thema verder willen bouwen. Dit thema is daarvoor opgeknipt in een viertal aspecten, te weten besturen, spe(e)lregels, tarieven en de werving van nieuwe leden.

Op 13 mei werden de eerste twee langverwachte eieren gelegd, een ei op het aspect besturen en een ei op ledenwerving.
In aanwezigheid van een flinke ploeg werden deze eieren door diverse deelnemers nog ferm bevrucht met waardevolle extra input. Vervolgens is er fiks op gebroed met als resultaat een prachtig mooi en nieuw toekomstperspectief.

De vier Fabriekers die in de broedmachine participeren, komen tot dit volgende voorstel. We gaan het Fabriekslandschap omtoveren tot een spreekwoordelijke camping, waar vijf tenten worden opgezet en ingericht. Die tenten zijn merkbaar aanwezig, maar dus niet zichtbaar of tastbaar. Wat ons betreft gaat het straks om de Koepeltent, de Voortent, de Facilitent, de Evenementent en de Communicatent. Wij nemen nu even aan dat jij beschikt over voldoende voorstellingsvermogen om daar een goed beeld bij te krijgen.

De vier trekkers nemen plaats in de Koepeltent om de bestuurlijke verantwoordelijkheid daarmee over te nemen. Elke andere Fabrieker zoekt een plek in één van de vier overige beschikbare tenten. Denk er vast eens over na in welke tent jij het liefst verblijft.

Met z’n allen denken we op die manier een hele mooie werkwijze te kunnen ontwikkelen waarbij iedere Fabrieker een steentje kan bijdragen in het voortbestaan van onze leuke club professionals in onze prachtige accommodatie. Want daar is het ons uiteindelijk om te doen. Een breed gedragen Fabriek 2.0, van ons allemaal en voor ons allemaal.

Mooiste resultaat wordt natuurlijk dat we op korte termijn een situatie maken waarin niet alle taken en verantwoordelijkheden bij een klein bestuur liggen, maar zoveel mogelijk verspreid over alle tenten. Bovendien kunnen de kampeerders in de Koepeltent zich dan richten op de goede gang van zaken en wat minder op de dagelijkse beslommeringen.

De vier Koepeltentbewoners werken door op de vier aspecten, in overleg met het huidige bestuur Wim en Paul. We streven naar invulling van het nieuwe Fabriekslandschap met de vijf campingtenten per 1 juli 2016. Tenslotte is hartje zomer de mooiste tijd om samen met jouw vrienden in een tent te kruipen.

Voor vragen hierover kan je vanaf nu praten met Rob, ook bereikbaar op 06-36374677, en zeker ook met Christa, Willem en Emile. Wij laten snel meer van ons vervolg weten !
Zet 1 juli ook in je agenda vanwege de borrel die we dan op onze camping houden