Dialoog in De Fabriek

“Wat heb jij nodig om verbonden te zijn met de wereld om je heen?”

De Fabriek is 10 november gastlocatie voor de Week van de Dialoog. Uiteraard. Want De Fabriek ís een plek van dialoog. Ondernemende mensen treffen elkaar hier om te ervaren dat samen-werken meer voldoening geeft dan solo thuis zitten. Mensen zoeken hier verbinding. En dit jaar draait de Week van de Dialoog om …. verbinding.

Je kunt op de avond van 10 november ervaren hoe verrijkend een gestructureerde dialoog is. De toegepaste dialoog-werkvorm is erop gericht respectvol en open met elkaar een thema te verkennen. Het gaat daarbij niet om overtuigen zoals in een debat.

Feest van de VeranderingNaast elkaar
De benaderingen van de deelnemers staan juist naast elkaar, in plaats van tegenover elkaar. Je verrijkt je eigen gedachten door naar de verhalen van anderen te luisteren. Je laat je inspireren, scherpt je eigen kijk op de wereld aan en neemt kennis van hoe anderen het thema benaderen.

Thema
Ieder mens leeft zijn (of haar) eigen leven; met eigen wensen en ideeën. Maar we kunnen ook niet zonder de ander, zonder vrienden, familie, buren, collega’s en andere mensen in onze omgeving. Verbinding met andere mensen is van levensbelang. Nationaal Thema van 2016 is: Feest van de Verbinding, maak het mee, maak het meer!

De Fabriek
Het thema is bijzonder passend voor de locatie. Gastheer van de avond Mark Verhijde zegt hierover: “Het onderwerp is juist op dit moment zo passend voor De Fabriek omdat we net een nieuwe weg zijn ingeslagen. Nog altijd zijn goedkope werkplekken, ontmoeting en co-creatie de kern van het concept. Nieuw is dat het principe door allen voor allen meer accent heeft gekregen. Zaken als inrichting, evenementen en PR zijn belegd bij brede werkgroepen. Meer samen ondernemen geeft voldoening, meer interactie en … meer verbinding!”

Geef je op als je ook wilt genieten van een fijne herfstmaaltijd en daarna in gesprek wilt gaan met elkaar. Stuur een email naar mark.verhijde@gmail.com.

Week van de Dialoog: maandag 7 t/m zaterdag 12 november 2016

Programma op De Fabriek op 10 november 2016
Rond 17:00 uur samen eten.
Tot circa 20.00 uur met elkaar in dialoog over het thema
Koffie en thee en napraten
Gastheer op en namens De Fabriek is Mark Verhijde