Maakt werk vàn mensen. Werkt als procesbegeleider aan organisatieontwikkeling. Het accent ligt daarbij met nadruk aan de sociale kant. Wat is de bedoeling van een organisatie ? Hoe verhouden medewerkers zich tot deze organisatie ? En tot elkaar ? Doet ook interim klussen als manager. Dat wordt allemaal aangenomen en uitgevoerd als zelfstandig professional onder de naam Kreukelaar Organisatiewerken. Meer weten ? Gewoon doen ! Dat kan op 06-36374677 of via het contactformulier op de website.