Informatie over het milieu geeft inzicht in hoe we op een goede manier gebruik kunnen maken van de omgeving waarin we leven. Ik help overheden bij het organiseren van milieu-informatie (in het bijzonder informatie over bodemkwaliteit).